امتحانات خوشنویسی هنرجویان شرایط دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور در روز های سه شنبه 1397/10/25 و شنبه 1397/10/29 و یکشنبه 1397/10/30 باحضور نماینده سازمان فنی و حرفه ای در محل آموزشگاه نگارستان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته انجام می شود.