مراسم سی امین سال فعالیت هنری آموزشگاه آزاد هنری نگارستان حسینی عصر پنجشنبه 13 تیر ماه 98 در سالن امفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان با حضور جناب آقای دکتر محمد فرشاد ریاست شورای شهر کرمان ،امام جمعه ، فرماندار ،شهردار ،مسئولین ادارات دولتی و معاونت هنری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان کرمان و جمعی از هنر مندان خوشنویس شهرستان رفسنجان که در معیت استاد منتصری در مراسم حضور یافته بودند برگزار گردید.در این مراسم از زحمات سی ساله هنرمند ارزنده جناب آقای حسینی استاد خوشنویسی و ریاست آموزش و پرورش کوهبنان که ریاست شعبه انجمن خوشنویسان ایران در شهر شتان کوهبنان را نیز بر عهدار هستند تجلیل بعمل آمد این مراسم که به حضور هنر مندان خوشنویسان وهنرجویان کلاس های خوشنویسی شهرستان کوهبنان وجمعی کثیر از فر هنگیان ومردم شریف کوهبنان بر گزار گردید.

همچنین روز جمعه 14 تیر 98 مراسم افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی هنر مند معاصر استاد سید محمد رضا حسینی در سالن شهرداری کوهبنان برگزار گردید.