بمناسبت گرامی داشت روز معلم و تقدیر از زحمات استاد غلاحسین منتصری مراسم معنوی در ساعت ده ونیم  روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398با حضور جمعی از هنر جویان استاد در محل آموزشگاه نگارستان برگزار گردید در این مراسم استاد منتصری یبا ناتی ضمن تبریک روز معلم به همه استادان ومعلمین از حضور هنر جویان و حاضران سپاسگزاری نمودندسپس از لوح تقدیر که توسط استاد سید محمد رضا حسینی یکی از با سابقه ترین هنر جویان استاد منتصری نگارش یافته بود رونمایی شد.سپس استاد منتصری یک تابلو خطی بداهه نویسی کردند که به قید قرعه بین حاضران به خانم زهره رجبی دبیر آموزش پرورش تعلق گرفت.آنگاه هنرجویان حاضر با استاد عکس یادگاری گرفتند و از حاضران پذیرایی به عمل آمد.این مراسم در ساعت 12 ظهر به پایان رسید.