باسمه تعالی شأنُه و یا مُحوّل الحَولِ و الاَحوال  حوّل حالِنا اِلی اَحسنِ الحال

اَنشأتنا بلُطفک یا صانعَ الوجود      فَاغفر لَنا بفضلک یا سامع الدّعا   

سُبحان من یمیتُ و یُحیی و لا اله     الا هوا لّذی خلقَ الاَرضِ و السَّماء

*تبارک ا... از لطف بی نهایت دوست که در صبح نخست نقش مهر بست*

"اَلمنهُ لِلّه که در میکده باز است"

اُستادگرانقدر و معلم فرهیخته: جناب آقای غلامحسین منتصری

طلوع آفتاب فتح از طلعت خورشید این بار رخسار مه سیمایی را نمایان ساخت که روشنایی بخش چشم گردید و خاک پایش توتیا کلک شکر خای را آب حیوان محتاج تا شیوه بلاغت و فصاحت به مجموع آورد و از لطف بی نهایت دوست سطری نگارد و حدیثی بزبان.

در سرای به مژگان رُفته و آب زده و عهد قدیم بر کف، وضو از چشمه عشق ساخته ایم تا قدر همت عزیزی را به کنار آوریم که هماره ندیمی نیک نام و همنشینی نیک کرداراست، حال که از حضور دولت عشق سلیمانی شده ایم و در زیر این طارم فیروزه که همراه با رحمت حق، وصل دوست میسر است، نماز شوق بخوانیم.

دیده بر رخ زیبای دوست دوخته ایم تا به حق صحبت دیرین حق گزار نقشی دلپذیر باشیم و به کلک بریده شرح قصه ای از حسن و خلق و وفا بنگاریم که جملگی به یار نازنین فراهم است، بقول حافظ:

(عشق و شباب و رندی مجموعه ی مراد است                                  چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد)

فیض روح القدس به کنار آورده تا بر لوحی کاغذین به صفای دل، به روی یار نظر کرده و ازهمت آن نازنین ذکر خیر کنیم؛ از آن همه علم و فضلی که به طلعتی روشن چو ماه گرد آمده، تا سخنی دلنشان که برجان فراگیران و شاگردانش دلنشین شده است، همه و همه را محترم داشته تا به جایگه تکریم برآییم

 "هر عمل اَجری و هر کرده جزایی دارد"

دست به دعا داشته و از حضرت دوست طلب عافیت کرده تا سرت سلامت و خیری به عاقبت به فرجام آید 

((زدست بنده چه خیزد خدا نگه دارد))

حال که سعادت همدم گشت بگوییدش که سر درس عشق مبارک و حُسنش هماره جاودان باد و از چشم بد اندیش خدایش به امان دارد.

مستدام باشید و پایا.

"روز معلم بر شما اُستاد گرانقدر مبارک باد"

 (به قلم استاد ارجمند آقای سید محمد رضا حسینی ریاست محترم آموزش پرورش شهرستان کوهبنان زبان حال کلیه هنر جویان استاد غلام حسین منتصری)