نگارستان منتصری

 

مرکز آموزشی خوشنویسی و مکاتبه ای

 

فارسی - انگلیسی - عربی

 

دوره های: مقدماتی،متوسط ،خوش،عالی،ممتاز،فوق ممتاز

 

با خودکار وقلم نی

 

برای خانم ها وآقایان بدون محدودیت سنی و تحصیلی

 

آدرس:رفسنجان

بلوار مطهری-کوچه شماره 6

خیبان امیر کبیر-کوچه شماره 43

 

تلفن تماس:34323844-034