به دعوت مسئولین دبستان پسرانه اگاه رفسنجان استاد منتصری صبح روز سه شنبه 97/10/21در دبستان اگاه با معلمین ودانش اموزان ان مدرسه دیدار داشتند در این مراسم ایشان در خصوص هنر و هنرمندان سخنانی ایراد  کردند.وسپس نمونه های از اثار خوشنویسی خطوط مختلف برای حاضران نمایش داده شدو آنگاه استاد به سوالات دانش اموزان پاسخ دارند تصاویر ذیل مربوط به این مراسم است.