کلاس های خوشنویسی دانش افزائی آموزگاران دبستان  پسرانه شهید احمدی که از تاریخ 25 آذر ماه آغاز شده بود روز یکشنبه 97/12/12 آخرین جلسه اش بر گذار گردید کلاسها در ترم اول 10 نفر و در ترم دوم 11 نفر شرکت داشتند .و روز 97/12/19 امتحان یایان دوره ترم دوم و روز 98/1/27 آرمون ترم اول برگزار خواهد شد.

 

جلسه امتحان پایان ترم اول کلاس خوشنویسی معلمین

 

 

 

جلسه امتحان پایان ترم اول کلاس خوشویسی معلمین دبستان پسرانه شهید حسن احمدی در محل آموزشگاه نگارستان منتصری عصر یکشنبه 1398/1/18 برگذار شد.